Menu

 
 
 
 
Best view 1152 x 864 ( +F11 )
Bookmark and 
 Share web counter
Visits
counter
Visitors
--- UNDER CONSTRUCTION ---

Alex News

ALWAYS ON TOP ( Scroll down for recent postings )

===
PAM ! Pam-para,pam-pam ! PAM ! PAM !
 

May 6, 2010

BoljevacBoljevac

From ElmundosefaradPriča o Greti i Juliusu Minhu (zaboravljenim dobročiniteljima)

Kapela koju je Greta Minh podigla divljački je srušena krajem osamdesetih godina time što je minirana. Razlog? Krivci? Kome je smetala? Odnos prema sopstvenoj istoriji?


SAMUIL MINH, osnivač rudnika kamenog uglja na Rtnju. 1896.godine, podržavan od starijeg sina Juliusa počeo baviti se rudarstvom. Ispitavši teren, otvorio je rudnike uglja Sveti Stevan kod Aleksinca i Moravac kod Ćićevca.U Paraćinu je osnovao prvu fabriku tekstila. Za rudnik na Rtnju koncesiju je dobio 1902.godine. Tokom Balkanskog i Prvog svetskog rata povukao se iz Srbije, da bi se tu vratio već 1918.godine Ugalj sa Rtnja izvozio je u Sloveniju, Bugarsku i Rumuniju. Umro je 1919.godine.

JULIUS S. MINH, industrijalac, vlasnik rudnika na Rtnju, filantrop.Nakon očeve smrti, zajedno sa braćom Adolfom i Aleksnadrom preuzeo je upravljanje rudnikom. U sloveniji je upoznao bolničarku Gretu, sa kojom se ubrzo oženio. Rad preduzeća je razvio do te mere da je u njemu 1923.godine radilo 550 radnika i 15 službenika. Izgradjena je privatna škola, zdravstvena ustanova. Uvedene su bioskopske predstave i osnovan duvački orkestar od 25 članova. Izmedju dva svetska rata načinio park-šumu površine oko 40 ha na Rtnju. Šuma je imala 150 vrsta drveća, uređen je plato za šetnje i zabavu.

ADOLF MINH, upravitelj rudnika nakon smrti Juliusa Minha. Izvršio samoubistvo prvih dana nemačke okupacije u Beogradu 1941.

GRETA MINH, u spomen na svog supruga Juliusa podigla malu kapelu na vrhu Rtnja tridesetih godina XX veka.

GABRIJEL GAON, upravitelj i profesor Minhove privatne gimnazije. Imao je jugoslovensko državljanstvo i čin rezervnog kapetana prve klase. Posle sloma Jugoslavije 1941, odveden je sa ostalim jugoslovenskim oficirima u nemačko zarobljeništvo (Oflag C), gde je tretiran kao Jugosloven, tako da je preživeo rat. Nakon rata živeo je u Boljevcu, potom u Beogradu. Jedan njegov sin, po završetku američke vazduhoplovne akademije, bio je oficir-pilot u Izraelskom ratnom vazduhoplovstvu.

Dr. AVRAM MANSELBLUM, lekarski pomoćnik u Boljevcu 1895. odakle je premešten za upravnika kragujevačke vojne bolnice

ALFRED HERMAN, streljali ga Nemci 1944.g.

GEORG STEGNER, preživeo je rat skrivajući se na Rtnju.

Rudnik "RTANJ" i porodica MINH

blog potomkaporodice Minh (Aleksandrov unuk) http://alexander-munch.blogspot.com/2009/07/google-rtanj-minh-munch-rudnik-rtanj-i.html

ЧЕТНИЦИ И ПАРТИЗАНИ: ПРИЛОЗИ ЗА БИОГРАФИЈУ ЛЕОНИДЕ ПЕТРОВИЋА

BOLJEVACKA ELITA POCETKOM XX VEKA http://www.rastko.org.yu/rastko/delo/12479

BLOG POTOMKA MINHOVIH: http://alexander-munch.blogspot.com/2009...


Top
Bookmark and Share

No comments: